1. تیسان وب
  2. طراحی سایت و اپلیکیشن
  3. طراحی پورتال های سازمانی

ما پورتال سازمانی شما را با قابلیت کاربری،یکپارچگی،مدیریت آسان،امنیت بالا،مجوزهای متفاوت براساس انواع کاربری،طراحی چند لایه و بدون محدودیت در حجم داده با تعداد کاربران نامحدود طراحی و پیاده سازی می کنیم.

ما پورتال سازمانی شما را با قابلیت کاربری،یکپارچگی،مدیریت آسان،امنیت بالا،مجوزهای متفاوت براساس انواع کاربری،طراحی چند لایه و بدون محدودیت در حجم داده با تعداد کاربران نامحدود طراحی و پیاده سازی می کنیم.

ما پورتال سازمانی شما را با قابلیت کاربری،یکپارچگی،مدیریت آسان،امنیت بالا،مجوزهای متفاوت براساس انواع کاربری،طراحی چند لایه و بدون محدودیت در حجم داده با تعداد کاربران نامحدود طراحی و پیاده سازی می کنیم.